testo 160

WiFi-dataloggrar för konstverk och känsliga föremål

Klimatövervakning i muséer, arkiv, offentliga lokaler etc.

Precis som människor behöver även konstverk och känsliga föremål rätt omgivningsklimat för att trivas. Om det villkoret inte uppfylls i utställningar, lager eller under transporter kan skador uppstå. Med dessa WiFi-dataloggrar kan du helt automatiskt övervaka omgivningsklimatet på ett diskret sätt var du än befinner dig, tack vare en lättanvänd och kostnadsfri molntjänst. Du får dessutom larm via e-post eller SMS (tillval) när dina gränsvärden överskrids. Klicka på bilden här bredvid och se presentationsfilmen. Slå oss en signal på 031-704 10 70 eller skicka en fråga via vårt formulär om du behöver mer info. Läs också mer om testo 160 i den här kundartikeln: Hallands Konstmuseum.

 

Fjärrövervakningssystemet testo 160
WiFi-datalogger testo 160 E
Denna logger har ingångar för 2 givare (beställs separat) för temperatur, fukt, ljus eller ljus/UV-strålning.
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med ingång...
Artikelnr. 0572 2022
2 130:-
WiFi-datalogger testo 160 TH
Denna logger övervakar temperatur och luftfuktighet med interna sensorer.
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med interna...
Artikelnr. 0572 2021
2 470:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo 160 THE
Den här loggern har interna sensorer för luftfuktighet och temperatur samt dessutom två ingångar för loggning av temperatur, luftfuktighet, ljus eller både ljus och UV.
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med interna...
Artikelnr. 0572 2023
3 130:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo 160 THL
Denna datalogger har integrerade sensorer för loggning av temperatur, fukt, ljus och UV.
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med interna...
Artikelnr. 0572 2024
6 060:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo 160 IAQ
Loggar alla viktiga luftkvalitetsparametrar i följande mätområden: 0 ... 5 000 ppm CO2, -10 ... +50 °C, 0 ... 100 %RH, 600 ... 1 100 mbar.
Fjärrövervakande WiFi-datalogger för...
Artikelnr. 0572 2014
6 050:-